Wierzę, że rodzicielstwo może być prostsze, spokojniejsze i bardzo “rozwojowe”. Wierzę, że to podróż nie tylko w kierunku dziecka, ale i do siebie samego. Wierzę, że w tej drodze doświadczenie wspólnoty innych rodziców i szczypta wiedzy dają moc.

Joanna Dardźińska

Najbliższe warsztaty:

Akademia Rodzica

Autorski program 8 spotkań dla rodziców, którzy chcą pogłębić swoje relacje w rodzinie, wesprzeć wzajemną komunikację i znaleźć odpowiedzi na rodzicielskie wątpliwości. W gronie innych rodziców rozmawiamy o:

 • emocjach i ich wpływie na nas i nasze dzieci,
 • granicach dorosłych i dzieci,
 • przywództwie w rodzinie,
 • trudnych sytuacjach rodzicielskich,
 • potrzebach i strategiach ich zaspokajania,
 • konfliktach i sposobach na ich rozwiązanie,
 • sile empatii.

Cykl bazuje na programie Szkoła dla Rodziców, czerpie z założeń Porozumienia bez Przemocy (NVC), zawiera elementy myśli duńskiego pedagoga Jespera Juula i treningu uważności.

Rodzicielstwo pełne emocji

Warsztaty, które poprowadzą Cię przez świat Twoich rodzicielskich emocji i pomogą lepiej zrozumieć świat dziecka.

Rodzicielstwo to bardzo emocjonująca przygoda. Wielu z nas w tej wspólnej podróży odkrywa na nowo świat emocji – ten swój i ten dziecka. Bywa, że jest to droga pełna pytań, zaskoczeń i konfrontacji z własnymi przekonaniami.W trakcie warsztatów porozmawiamy o tym :

 • po co nam w ogóle emocje,
 • co to znaczy radzić sobie z emocjami,
 • jak nasz mózg działa pod wpływem silnych emocji,
 • czy niektóre emocje przeszkadzają nam w życiu,
 • czy akceptacja uczuć to „przyzwalania na wszystko”?

Warsztaty w wersji podstawowej – jednodniowy / 8 godz.

Warsztat w wersji rozszerzonej – warsztat dwudniowy / 14 godz.

Rodzice i Granice

Warsztaty, które pozwolą  Ci przyjrzeć się Twojej definicji granic.

Granice w naszym życiu to temat rzeka. Szczególnie mocno i na nowo wybrzmiewa on gdy stajemy się rodzicami i zewsząd słyszymy jak ważne jest to, „by dzieci miały jasno wyznaczone granice”. Zaczynamy przebierać ( a nieraz gubić się) w gąszczu poradnikowych pomysłów na to, gdzie przebiegają owe granice (np. na co pozwolić, a czego zabronić).

W trakcie warsztatów porozmawiamy o tym:

 • czym są granice,
 • jak przebiegają u innych, jak przebiegają u nas,
 • kto za nie odpowiada i kto je wyznacza,
 • jak o nich czytelnie mówić,
 • jak uczyć dziecko jasnego pokazywania swoich granic (bycia asertywnym).

Warsztaty przeznaczone dla rodziców dzieci do 13 r.ż. Czas trwania 8 godz.

Empatyczna komunikacja, czyli jak usłyszeć się w rodzinie?

Warsztaty dla rodziców, którzy chcą lepiej odczytywać przekaz ukryty za słowami/zachowaniem swoich dzieci i  wspierać wzajemną komunikację w rodzinnej codzienności.

Zapraszamy na warsztaty, podczas których w gronie innych rodziców porozmawiamy m.in. o:

 • trudnościach komunikacyjnych w relacjach rodzic – dziecko,
 • słowach, które trudno nam słyszeć,
 • przeszkodach w komunikacji itd.

Warsztaty będą też okazją do poznania i doświadczenia:

 • czym jest empatyczna komunikacja,
 • jakie czynniki wspierają wzajemny kontakt,
 • jak szukać rozwiązań w sytuacjach konfliktowych,
 • 4 kroków do empatycznej komunikacji w duchu Porozumienia bez Przemocy.

Warsztat w wersji rozszerzonej – warsztat dwudniowy / 14 godz.

Warsztaty w wersji podstawowej – jednodniowy / 8 godz.