Polityka prywatności

Sklep internetowy „Zacznij blisko” dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 • Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Twoim komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Twoje hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies:

Cookies tymczasowe (sesyjne): są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cele w jakich wykorzystywane są cookies:

–  konfiguracji serwisu,

–  uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,

–  realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,

–  analiz i badań oraz audytu oglądalności,

–  zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu,

– zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych. W każdym wypadku możesz zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Twojej przeglądarki internetowej. W razie problemów  skorzystaj z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki, z której  korzystasz. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wszedłej na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki z komunikacji mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Ciebie danymi osobowymi.

 • Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

 • Nazwisko i imię,
 • Adres zamawiającego,
 • Adres poczty elektronicznej,
 • Numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupów w ramach zarejestrowanego konta w Witrynie.


 • Marketing Sklepu Internetowego

O ile wyraziłaś na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Ciebie adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Zacznij blisko. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.


 • Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Ciebie dane do operatora systemu płatności PayU. W takim przypadku ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


 • Środki techniczne i Twoje obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Twoich danych, w szczególności zapór sieciowych (firewall). Wszystkie połączenia związane z wykonaniem przez Ciebie płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz  zasad bezpieczeństwa. W szczególności zachowaj poufność loginu i hasła do Witryny i nie udostępniaj ich osobom trzecim. Pamiętaj, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego konta osobom nieuprawnionym, wyloguj się po zakończeniu korzystania z Witryny.


 • W jaki sposób możesz korzystać z przysługujących praw?

Masz możliwość podglądu i edycji Twoich danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnisz hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@joannadardzinska.pl. Przysługuje Ci prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Twój temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia swoich danych. Możesz teżć wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: kontakt@joannadardzinska.pl.


 • Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.


 • Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności możesz zadać pod adresem:  kontakt@joannadardzinska.pl